.bezvazpravy.cz

Ceny za třídění odpadů předány

V Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili v Malé Úpě, Černém Dole a Hostinném

Uklizeno, všude pořádek a občané, kteří mohou být právem pyšní na svůj vztah k životnímu prostředí. To je společný znak měst a obcí umisťujících se v Královéhradeckém kraji na předních příčkách soutěže Čistá obec. Ta každoročně hodnotí, ve kterém sídle regionu během předchozího roku nejlépe třídili odpad. Tentokrát se v téhle disciplíně nejvíc dařilo obyvatelům Malé Úpy, Černého Dolu a Hostinného. Zástupci vítězných obcí si ocenění převzali v pondělí v Novém Adalbertinu v centru krajského města.

Soutěže Čistá obec se automaticky účastní všechny obce Královéhradeckého kraje zapojené do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů. Ten provozuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která má k dispozici přesná data o množství vytříděného odpadu.

„V oblasti odpadu považuji za zcela zásadní předcházení jeho vzniku. To ovšem není úplně možné, je tedy důležité vzniklý odpad třídit,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Mrzí mě, když v nádobách na směsný odpad vidím to, co tam nepatří, plasty, sklo, papír nebo bioodpad. Velmi rád se proto účastním předávání cen představitelům obcí, jejichž obyvatelé pochopili, jak důležité třídění je.“

V Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili v Malé Úpě, Černém Dole a Hostinném

Místostarosta Petr Bartoš a referentka odboru investic a majetku Alena Vaňková z města Hostinné, které vyhrálo v kategorii největších sídel, spolu se zástupci Královéhradeckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Drtivá většina obyvatel Česka má možnost odpady třídit. Do systému třídění a recyklace obalů je u nás zapojeno více než šest tisíc obcí a měst. „Počet aktivních třídičů se stále zvyšuje. Loni to bylo o dvě procenta, takže dnes můžeme říct, že tři čtvrtiny obyvatel naší země odpad třídí,“ hodnotí situaci regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš, který přidává další zajímavá data: „Každý obyvatel Česka za rok průměrně vytřídil téměř čtyřiadvacet kilogramů papíru, jednadvacet a půl kilogramu kovů, sedmnáct kilo plastů, patnáct kilogramů skla a skoro půl kilogramu nápojových kartonů. Z celkového množství obalových odpadů se podařilo využít více než osmdesát procent. Konkrétně 71 % prošlo recyklací, deset procent bylo využito energeticky.“

Obce Královéhradeckého kraje si tradičně vedou dobře i v celorepublikovém srovnání. Ostatně krajské město je pravidelně hostitelem odborné konference Odpady a obce, kam se sjíždějí odborníci a zástupci samospráv z celé země řešit právě témata kolem třídění. Letos se v Hradci Králové 21. a 22. června uskuteční již 24. ročník této konference.

Výsledkovou listinu lze najít na https://www.khk.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-kralovehradeckem-kraji-loni-nejlepe-tridili-v-male-upe–cernem-dole-a-hostinnem-370885/

Sdílením pomáháte
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Email
Tvorba webových stránek: Webklient